czwartek, 14 sierpnia 2014

Książka jest edukacją zmysłów - poprzez mowę i słowa.

 "Książka daje nam to, czego żadna inna forma przekazu nie może, nie chce albo nie potrafi nam dać: Pełną integrację naszych umiejętności poznania siebie, aby realizować się w świecie, we własnym "ja" i pośród innych ludzi.
   Książka mówi nam, że nasze życie jest rejestrem możliwości, jakie przemieniają pragnienie w doświadczenie, a doświadczenie w nasz los.
   Książka mówi nam, że istnieje ktoś obok nas, że istnieją inni, że nasza osobowość nie wyczerpuje się sama z siebie, lecz przeradza się w obowiązek moralny zwracania uwagi na innych - których nigdy nie jest za wielu.
   Książka jest edukacją zmysłów - poprzez mowę i słowa.
 Książka to przyjaźń - dotykalna, węchowa, namacalna, wizualna - która otwiera nam drzwi do domu i do miłości, bratającej nas ze światem, ponieważ każde słowo dzielimy ze światem.
 Książka to intymne wnętrze każdego kraju, niezbywalne wyobrażenie o nas samych, o naszej epoce, o naszej przeszłości i o naszej przyszłości, którą będziemy wspominać, przeżywszy wszystkie te czasy, jako werbalne pragnienie i pamiątkę - tu i dziś.
   Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, pisarz, książka i biblioteka nazywają po imieniu świat i pozwalają mówić istocie ludzkiej.
   Dzisiaj, bardziej dobitnie niż kiedykolwiek, pisarz, książka i biblioteka mówią nam: Jeżeli my nie nazwiemy rzeczy po imieniu, nikt nie nada imienia nam. Jeśli my nie będziemy mówić, weźmie nas we władanie posępna cisza." *

* Carlos Fuentes: W to wierzę. Świat Książki, Warszawa 2003, s. 158-159, tłum. Zofia Wasitowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...