poniedziałek, 18 marca 2013

Książka jest najszlachetniejszą formą dialogu

Okładka
"Po łacinie "liber" z krótkim "i" oznacza książkę, z długim "i" człowieka wolnego. Tak więc książki służą wolności, wolni zaś lubią książki.
Pień "liber" tworzy całą rodzinę czcigodnych słów, jak "libertas" - niezależność, otwartość; "liberalitas" - hojność ducha, "liberatio" - oswobodzenie.
[...]
Książka jest najszlachetniejszą formą dialogu.
Książka zabiera głos tylko wtedy, kiedy chcemy jej posłuchać, nie narzuca nam natrętnie swych poglądów, powtarza je, jeśli chcemy, raz i drugi, aż trafia nam do przekonania; milknie, jeśli sobie tego życzymy, mówi o wszystkim, porusza najwstydliwsze prawdy spokojnie, w cztery oczy: książka nie przerywa nam, przysłuchuje się nam z uwagą, uwzględnia nasze sprzeciwy, odnosi się z wyrozumiałością i cierpliwością do naszego umysłu. Umie czekać. Zastanawia, wstrząsa, uszczęśliwia, a przy tym szanuje nasze własne sądy, więcej, dopiero w dialogu z nami okazuje swoją skuteczność. Książka jest tak czy inaczej rozmową dobrowolną, toczoną w pełnym zaufaniu."
 
Karl Dedecius: "Notatnik tłumacza". Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, s. 21-22, przekład autoryzowany: Jan Prokop
 
Karl Dedecius
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...